สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Trip นำนักท่องเที่ยวสู่.....เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน

Trip  นำนักท่องเที่ยวสู่.....เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี-ซูโจว-ผู่โถวซาน

หอไข่มุก สัญญาลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้

(more)

อาคารผู้โดยสารขาเข้าสนามบินเมืองเซี่ยงไฮ้

(more)

ภาพเมืองเซี่ยงไฮ้ ถ่ายจากด้านบนหอไข่มุก

(more)

รถไฟแม่เหล็ก ที่มีความเร็วที่สุดแห่งหนึ่ง

(more)

วัดหลงฮัว วัดเก่าแก่คู่เมืองเซี่ยงไฮ้

(more)

เจดีย์ด้านหน้าวัดหลงฮัว

(more)

ตลาดร้อยปี.. เฉินหวังเมี่ยว

(more)

สถานที่ช้อปปิ้งที่ยังคงรักษาบรรยายกาศแบบโบราณไว้

(more)

ถนนนานจิงสถานที่ช้อปปิ้งขึ้นชื่อของเมืองเซี่ยงไฮ้

(more)

อีกมุมหนึ่งของถนนนานจิง

(more)

ดอกไม้แสนสวยบริเวณ ถนน นานจิง

(more)

บริเวณหาดไว่ทาน มุมที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป

(more)

ล่องเรือที่.ทะเลสาบซีหูแหล่งท่องเที่ยวของหังโจว

(more)

บรรยายกาศตามพระอาทิตย์ตกดิน

(more)

สถานที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดฉ่งหยวน

(more)

เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดฉ่งหยวน

(more)

บริเวณด้านหน้าวัดฉ่งหยวน

(more)

อีกมุมที่สวยงามของวัดฉ่งหยวน

(more)

บริเวณด้านหน้าทางเข้า..วัดพระใหญ่หลินซานต้าฝอ

(more)

บริเวณภายใน.วัดพระใหญ่หลินซานต้าฝอ

(more)

อีกมุมหนึ่งบริเวณด้านหน้า..วัดพระใหญ่หลินซานต้าฝอ

(more)

พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ..ถ่ายจากมุมไกล

(more)

พระสังคจายองค์ใหญ่ ก่อนถึงพระใหญ่หลินซานต้าฝอ

(more)

รูปมือขนาดใหญ่อยู่ข้างๆพระสังคจาย

(more)

องค์พระใหญ่หลินซานต้าฝอและองค์จำลองด้านหน้า

(more)

สถานที่แสดงโชว์กำเนิดพระพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียง

(more)

พระใหญ่หลินซานต้าฝอ พระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริด

(more)

เกาะผู่โถวซาน

(more)

เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้(หนานไห่กวนอิม)

(more)

เจ้าแม่กวนอิมปางห้ามญาติขนาดใหญ่

(more)

บริเวณทางเข้าวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

(more)

สะพานด้านหน้าวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

(more)

อีกด้านหนึ่งบริเวณด้านหน้าวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

(more)

วัดไผ่ม่วง

(more)

เจ้าแม่กวนอิมที่.วัดผู่จี้

(more)

ด้านหน้าวัดผู่จี้

(more)

บริเวณด้านหน้าวัดผู่จี้

(more)

ด้านในวัดผู่จี้

(more)

วัดฝ่าหยี่

(more)

วิวยามอาทิตย์อัสดงที่..เกาะผู่โถวซาน

(more)

HANGZHOU BAY BRIDGE

(more)

สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

(more)

อีกชื่อหนึ่งคือสะพานสายรุ้งเพราะสะพานมีสีตามรุ้ง

(more)

view