สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

   

                          โปรแกรมทัวร์ ไต้หวัน
    
 

โปรแกรม ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

- เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง COSMETIC SHOP                 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)                                                                          

- เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี

- เมืองจีหลง อุทยานหินเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - เมืองไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่

ราคาเริ่มต้น  :  22,999 บาท 

ออกเดินทาง :  5-8, 6-9, 26-29 เม.ย. 61 

ดาวน์โหลดโปรแกรม  Click

โปรแกรม  TRENDY TAIWAN 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว / ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 89) / สัมผัสหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง

ราคาเริ่มต้น  :  21,999 บาท

ออกเดินทาง : 16-19, 23-16, 28 ก.พ.- 3 มี.ค.

12-15 เม.ย. (สงกรานต์) ราคาท่านละ 25,999 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม  Click

ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท

 

โปรแกรม  ไต้หวัน LION ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (SL)

ราคาเริ่มต้น  :  13,555 บาท

ออกเดินทาง : ปี 61

21-25, 23-27, 28 ก.พ.- 4 มี.ค.

1-5, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 12-16, 14-18, 16-20, 17-21, 19-23 มี.ค.

-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / นมัสการเจ้าพ่อกวนอู / อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

-ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง

ดาวน์โหลดโปรแกรม  Click

โปรแกรม  TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม 4 วัน 3 คืน (IT)

ราคาเริ่มต้น  :  14,999 บาท

ออกเดินทาง : ปี 61

19-22, 26-29 เม.ย. / 3-6, 10-13, 18-21 พ.ค. / 15-18, 29 มิ.ย.- 2 ก.ค. / 3-6 ส.ค. / 28 ก.ย.- 1 ต.ค. / 4-7, 5-8, 12-15, 18-21 ต.ค. 61

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเหย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ตึกไทเป 101

-ช้อปปิ้งเต็มอิ่นที่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง

-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

ดาวน์โหลดโปรแกรม  Click

ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท

view